VirtualDalaw

Virtual Dalaw

Hindi hadlang ang COVID-19 upang maiparamdam ang inyong pagmamahal sa inyong mga yumaong mahal sa buhay.

Inihahandog sa inyo ng Himlayang Pilipino ang “Virtual Dalaw” upang mabisita ang inyong mga mahal sa buhay ngayong Undas, kahit nasa loob ng tahanan.

Magbabahagi rin po kami ng ilang mga kanta, tula, at mensahe mula sa mga kilalang personalidad, bilang pagpupugay sa lahat ng mga yumao.